Therapeutisch centrum

Therapeutisch Centrum Lunteren is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, (sport-)fysiotherapie, bekkenbodemtherapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, geriatriefysiotherapie en haptotherapie. Wij zijn een HKZ-gecertificeerde praktijk, wat betekent dat wij werken volgens de hoogste kwalitatieve normen die gelden voor ons vakgebied. Ons team bestaat uit 9 therapeuten en een secretaresse. Onze hoofdlocatie is gevestigd aan de Reeënlaan 19 te Lunteren. Hier hebben wij de beschikking over 5 behandelruimtes en een ruime oefenzaal.

 

Ook Therapeutisch Centrum Lunteren is vanaf 1 november 2011 deel gaan uitmaken van het Gezondheidscentrum Lunteren (GCL) aan de Barneveldseweg 11K. Wij huren vanaf die datum een kamer in het souterrain. Wij zullen deze kamer afwisselend gaan bezetten om zoveel mogelijk collega’s de kans te geven kennis te maken en samen te werken met de overige disciplines die in GCL zijn gevestigd.

 

De reden dat wij deze stap gezet hebben is tweeledig.

Allereerst komen wij regelmatig behandelruimte tekort in ons huidige pand aan de Reeënlaan 19. Met name op die “piektijden” zullen wij de ruimte in GCL gaan bezetten. Daarnaast hechten wij aan een betere samenwerking in de eerste lijn van Lunteren. Wij zijn van mening dat dat beter en makkelijker is, als je bij elkaar in eenzelfde pand bent gevestigd. De samenwerking tussen de verschillende eerstelijnsdisciplines  komt al goed tot uiting bij de beweegprogramma’s van COPD en diabetes mellitus II patiënten.

 

Meer informatie over onze praktijk en de medewerkers vindt u op www.therapeutischcentrumlunteren.nl

 

Contact

Contactpersoon: Dhr. J. Vinke

Locatie: rechter gebouw

Aanwezig:

Tel.: 0318-48 70 04

www.therapeutischcentrumlunteren.nl

therapeutisch centrum lunteren
<================================================== ================================================== -->